2520
branch-2520

จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบกับได้อาศัยวิชาชีพทางด้านวิศวกร ในการทำงานทางด้านการก่อสร้าง ทำให้คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ได้เล็งเห็นช่องว่างแห่งการพัฒนาธุรกิจทางด้านวัสดุตกแต่ง เพราะในขณะนั้น การขยายตัวของบ้านจัดสรรภายในกรุงเทพฯ มีปริมาณที่มากและค่อนข้างจะแน่น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว ออกไปสู่บริเวณชานเมือง ประกอบกับร้านค้าวัสดุเฉพาะทางขณะนั้นยังคงเป็นร้านโชว์ห่วยทั่วไปแถวมหาพฤกษธาราม คุณวิวัฒน์จึงได้มาเริ่มบุกเบิกธุรกิจของครอบครัวบนถนนงามวงศ์วานโดยใช้ชื่อร้านว่าการพัฒนาได้เริ่มจากร้านค้าห้องแถวทั่วไปที่ไม่มีระบบการดำเนินการที่ซับซ้อนมากนักเปลี่ยนมาเป็นร้านค้าที่มีการติดแอร์ และมีการพัฒนาการทางด้านการห้องตัวอย่างให้ลูกค้าได้สัมผัสได้จริง นับเป็นจุดแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้านโชว์ห่วยทั่วไป มาเป็นร้านค้าที่มีการตกแต่ง การจัดวางและมีการบริการออกแบบให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าอยากได้ซึ่งในช่วงแรกนี้ยังคงมุ่งเน้นของการขายเซรามิคและสุขภัณฑ์ เป็นหลัก

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2520

arrow
2527
branch-2527

จากความแออัดของร้านเก่า และลูกค้ามีปริมาณที่เติบโตอย่างสูงขึ้นต่อเนื่อง คุณวิวัฒน์ จึงได้แยกครอบครัว ออกมาดำเนินธุรกิจของตัวเอง บนถนนรัชดาภิเษก ภายใต้ชื่อว่า บริษัท บุญถาวรเซรามิค (รัชดา) จำกัด ณ จุดนี้ถือว่าเป็นวิวัฒนาการ แห่งการกำเนิด อาณาจักรและเครือฯข่ายของ บุญถาวร เพราะได้มีการพัฒนารูปแบบของการจัดแสดง แบบอย่างเมืองนอก โดยอาศัยเพื่อนสถาปนิก มาช่วยในการสร้างสีสรรให้กับหน้าร้าน มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการลูกค้า และ ยังมีการนำเครื่องช่วยผ่อนแรงมาใช้ในการพัฒนาการจัดเก็บสินค้าเป็นเจ้าแรกของวงการ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดดำเนินธุรกิจหินอ่อน -หินแกรนิต ในนาม บริษัท บุญถาวรหินอ่อน จำกัด

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2527

arrow
2535

หลังจากที่ธุรกิจได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค จนทำให้พื้นที่ในการให้บริการลูกค้าไม่เพียงพอ บุญถาวร จึงได้ขยาย กระจายตัวออกสู่ 4 มุมเมือง โดยได้เปิดสาขา รังสิต โดยได้จัดสร้างโกดังขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมของสินค้า เพื่อให้เกิดระบบการค้าส่งและค้าปลีกครบวงจร ทางด้านเซรามิคและสุขภัณฑ์ ซึ่งได้สร้างสีสรรให้กับวงการค้าอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นได้ขยายตัวออกไปในโซน ปิ่นเกล้า ในปี 2537 และ บางนา ในปี 2538 เป็นลำดับต่อมา โดยรูปแบบของธุรกิจในช่วงนี้มุ่งเน้นการกระจาย ตัวเข้าสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ โดยมีสโลแกนว่า ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น บุญถาวร เสริมคุณค่าที่อยู่อาศัย ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเติบโตภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจพอดีแต่ก็นับเป็นการพัฒนาธุรกิจอีกครั้งหนึ่งของบุญถาวรที่ได้มีการนำธุรกิจห้องครัวเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นก้าวย่างใหม่ ที่มีการผสมผสาน ห้องน้ำ - ห้องครัว เข้าไว้ด้วยกันในโชว์รูมอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ได้ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานภายในหลายด้านมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากครอบครัวมาสู่ทีมงานมืออาชีพมากขึ้นและยังได้มีการลงทุนในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ได้อย่างดียิ่งในอนาคต โดยกลยุทธ์หลัก ที่ยังคงมุ่งเน้นใช้ในช่วงนี้คือ ศูนย์รวมห้องน้ำ ห้องครัว หินอ่อน หินแกรนิต ครบวงจร และมีสินค้าพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าเลือกหาหลากหลาย เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่ครบเครื่องตัวจริง ในปี 2542 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขา ธนบุรี-ปากท่อ ซึ่งสาขาสุดท้ายตามแผนโครงการ 4 มุมเมือง เพื่อรองรับการให้บริการ ลูกค้าในโซนภาคตะวันตก และภาคใต้ลงไป

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2535

arrow
2543

จากการที่ระบบการค้าเริ่มเปิดเสรี ทำให้กลุ่มธุรกิจข้ามชาติโมเดริน์เทรด ได้เข้ามาลงทุนทำร้านค้าปลีกในเมืองไทย มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขัน บุญถาวร ได้มีการลงทุนปรับภาพลักษณ์ของสาขาที่มีอยู่ใหม่ โดยขยายพื้นที่บริการให้มี ขนาดใหญ่มากขึ้น และเป็นผู้นำในวงการที่เริ่มนำบันไดเลื่อนเข้ามาให้บริการกับลูกค้า พร้อมกับเนรมิตบรรยากาศภายใน โชว์รูมให้มีรูปแบบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่จำหน่ายเฉพาะวัสดุตกแต่ง ทางด้านห้องน้ำ และห้องครัว โดยได้เริ่มเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของบุญถาวร ตามลำดับดังนี้ ปี 2546 งานเปิดตัวโชว์รูมสาขา รัชดา ปี 2547 งานเปิดตัวโชว์รูมสาขา ปิ่นเกล้าปี 2548 งานเปิดตัวโชว์รูมสาขา สุวรรณภูมิ (บางนาเดิม) พร้อมกันนี้บริษัทยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการให้กับลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าสามารถเห็นภาพจำลองเหมือนจริง ทั้งห้องน้ำ และห้องครัว การพัฒนาระบบงานที่ช่วยในการ ค้นหาของลูกค้า ที่เรียกกันว่า E-Library Cataloug ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้นที่โซนรังสิต เพื่อรองรับการ เติบโตให้บริการกับลูกค้าต่อไปในอนาคต โดยศูนย์กระจายสินค้าที่จัดตั้งนี้ได้มีการนำระบบงานในการบริหารและควบคุม ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามกำหนดนัดหมาย การพัฒนาการในช่วงนี้ ได้มีการปรับภาพลักษณ์ทั้งหลายด้าน เริ่มมีการทำการตลาดสำหรับธุรกิจนี้อย่างจริงจัง มากขึ้น และเป็นช่วงที่มีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ประกอบการกลุ่มโมเดริน์เทรด

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2543

arrow
2550

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2550

arrow
2551
branch-2551

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทำให้ในปีนี้ บุญถาวร ได้มีการปรับกลยุทธ์ทาง ด้านการตลาดแบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต ได้มีการทำสื่อภาพลักษณ์ทางด้านการ ตลาดที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมา โดยเริ่มพัฒนาแนวทาง และวิธีการสร้างสรรค์ เครือฯข่ายลูกค้าอย่างมั่นคง โดย ได้กำเนิดระบบบัตรสมาชิกขึ้น เพื่อสร้างฐานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทให้มากที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้มีการทุ่มเท การพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันตัวเองให้ได้ในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการแสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็น ในการทำงาน ที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีการลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างฝีมือแรงงาน บุญถาวร ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการฝึกช่าง ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และยังใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในอีกทางหนึ่งด้วย

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2551

arrow
2552
branch-2552

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2552

arrow
2553

เปิดตัวโชว์รูมกระเบื้อง PORCELANOSA แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2553

arrow
2554
branch-2554

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2554

arrow
2557

บุญถาวร

ได้มีการขยายสาขาเข้าสู่ภูมิภาค

branch-2557

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2557

arrow
2558
branch-2558
เริ่มการจัดเก็บสินค้าด้วยหุ่นยนต์นับเป็นเจ้าแรกในวงการวัสดุตกแต่งบ้านที่มีการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เพื่อความสะดวก แม่นยำ และรวดเร็วในการจัดส่ง

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2558

arrow
2559
branch-2559
ก้าวสู่งานบริการ Renovate แบบครบวงจร

มกราคม พ.ศ. 2559 ก่อตั้งบริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด ให้บริการ Renovate แบบครบวงจร ตั้งแต่งานติดตั้งเล็กๆ ไปจนถึงปรับปรุงบ้านพักอาศัยทั้งหลัง และเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับระดับ ปวช. และ ปวส.ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพของบุญถาวรและวิทยาลัยบุญถาวร

บุญถาวร

ปีพ.ศ.2559

arrow